Знаете ли, че...

Алкалните батерии спокойно могат да бъдат разглобявани - в тях няма тежки метали или токсични субстанции.

<< случайно >>