Знаете ли, че...

Енергията от една клетка AA би стигнала за издигането ѝ на 42 километра над земята.

<< случайно >>