Uначално

Началното напрежение на пакета или батерията, при отворена верига, преди да започне разрядът, но след 30 секунди товар от около 300 mA. Тези напрежения са характеристични за различните химии - чисто новите батерии дават: