Uсредно

Средното напрежение за целия разряд. Варира между различните модели и марки батерии, като разликите в рамките на една химия са незначителни. Все пак, батериите с по-високо средно напрежение имат повече енергия (измервана във ват-часове). Последното се изчислява като Uсредно×Капацитет и присъства в подробната страничка за всяка батерия.

Строго погледнато, по-точно изчисление, поради вида на теста, би било да се интегрира V2/R по времето, но пробвах да сравня в тази насока, и не открих съществена разлика.