Магазин

Магазинът, от който са купени батериите. Цената важи за съответния магазин в момента на покупката и не се държи актуална към текущият момент.