Годност

Срок на годност (месец-година или само година). Алкалните батерии са годни до около 7-10 години след производството, като до това време капацитетът им вече е спаднал значително, и химията няма вече желаните свойства (откъм скорост на реакция, например). До 85% от капацитета е наличен след 4 години съхранение при 21°C [1] [2].