Капацитет спрямо цена на клетка

Капацитетът на единична клетка или батерия, разделен на единичната цена на тази батерия/клетка. Полученото число е указател колко капацитет получаваме за парите си. Това поле се мери в mA·h/BGN. Използването на BGN - български Лев - е за удобство на читателите; в английската версия на сайта оценката е в Евро.

За AA/AAA клетките, данните са представени като две числа. Първото от тях е оценката само по основния разряд. Второто число (в скоби) включва и доразряда.

Забавен факт: операциите с мерни единици се държат странно! Мерната единица за тази колона, както казахме, е mA·h/Лев. Ако умножите това число по вашето заплащане, измерено в Лев/h, парите и часовете ще се унищожат и ще получите чисто число в милиампери. Това е общото количество ток, което можете да си позволите да плащате, и което бихте получили, ако купувате батерии от въпросната марка и ги вържете в паралел!