Как можете да помогнете?

Като дарите батерии

Ако имате алкални батерии, които още не са тествани и не са ползвани, то можете да ми ги пратите да ги тествам. АА и ААА батериите трябва да са цяла четворка. Свържете се чрез методите за контакт за да се разберем как да ги пратите.

Ако имате презареждаеми батерии, може да се видим в София и да ми ги дадете, а после да ви ги върна след тестовете (серия тестове за 1-часов и 5-дневен тест отнема около 2 седмици, тъй като обикновено ги тествам по няколко пъти).

Като дарите пари - по някой от следните начини

PayPal:

Банков трансфер:

Получател: Веселин Анриев Георгиев
Първа Инвестиционна Банка
SWIFT: FINVBGSF
IBAN: BG86FINV915010BGN0CSCI

В полето за коментар напишете batterytest или нещо подобно, за да не стане объркване откъде са дошли парите.

Bitcoin адрес:

bitcoin 1MmHmXGWGzsC8XddYZ9ybSu8XDdHWFtZXL

За какво ще се ползват парите ви?

Финансите ще бъдат разделени 50:50 между следните две каузи: