404

~ 2 Dec 2008, 01:12

Петък е. В Ректората раздават дипломи. След четири години избутване (кога по-старателно, кога не) на следването, най-сетне е време да си вземем тапийките.

В сградата на ректората е нормално - хората вече са нанизали тогите и са окупирали плътно Аулата. Аз пристигам с нелеко закъснение и на стандартния рикуест "GET тога" получавам отговор "404 NOT FOUND". По-точно, просто ме няма в списъците. Диплома - догодина. Разпитах наоколо - не съм единствен. Отдъхнах си - това си е нашето ФМИ, такова, каквото си го знам. Страшно няма, бюрокрацията е на 6 и корабът потъва по график.

Покрай другото, същата тая вечер се проведе терористична акция под кодовото название "абсолвентски бал". Участваха някои ментета (тук-таме се получаваше цяло двументие). Освен това, имаше мацки и чаши. Като цяло - весело. Изпратиха ни с Wish You Were Here. Гогов не се напи.Няма коментариИме:
За връзка: (Линк към вашия блог/сайт/e-mail; незадължително)
Вашият коментар:

Сметнете израза:
шeстдeсeт и cем плюс дeмдeceт и девeт = (въведи с цифри)


<<

Valid XHTML 1.0 Strict