xthought

От друга страна, 30 човека ЗНАЯТ C++
Бярн Строуструп не е сред тях

xthought

prev random next

<<