xthought

Някъде в света, всеки ден един човек ходи на работата на твоите мечти и я ненавижда от все сърце

xthought

prev random next

<<