Знаете ли, че...

Исторически, батериите стават все по-малки: D (1898г.), C (1920), AA (1947), AAA (1959).

<< случайно >>