Знаете ли, че...

Тестваните до тук батерии надвишават химическият еквивалент на две ръчни гранати!.

<< случайно >>