Dorkbot

~ 21 Jun 2012, 18:45

Yes, ще участвам в идния Доркбот №11 в София. Ще приказвам за издевателствата ми над коледната звезда (цялата одисея) и какво научих от всичко това. Който желае - да заповяда след седмица на събитието :)Няма коментариИме:
За връзка: (Линк към вашия блог/сайт/e-mail; незадължително)
Вашият коментар:

Сметнете израза: c
то тридесeт и двe минус девeтдесeт и едно = (въведи с цифри)


<<

Valid XHTML 1.0 Strict