xthought

Двете фундаментални идеи на американците:

• Дори най-ужасната манджа става хубава, ако има достатъчно захар
• Дори най-ужасният филм става хубав, ако има достатъчно порнография

xthought

prev random next

<<