xthought

След като има "палеж" (отглаголно съществително на "паля"), то защо няма "гореж" ("горя")?

xthought

prev random next

<<