xthought

Честито ви присъединяване на Европейския Съюз към България... ей сега ви таковахме мамата!

xthought

prev random next

<<